Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Przemocy mówię - nie"

16 września 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Przemocy mówię NIE”. Konkurs był organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świeciu. Celem konkursu było zwiększenie zaangażowania i reagowania dzieci w przypadkach bycia świadkiem lub ofiarą przemocy jak również uświadamianie dzieciom skutków przemocy oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów bez przemocy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej.

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2025 w Gminie Świecie”

Komisja Konkursowa w trzech kategoriach wiekowych wyróżniła prace następujących osób:

Kategoria wiekowa od 7 lat do 10 lat:
I miejsce Hanna Pipowska lat 9
II miejsce Julia Szczepańska lat 10
III miejsce Miłosz Lenc lat 10

Kategoria wiekowa 0d 11 lat do 14 lat
I miejsce Laura Lapot lat 12
II miejsce Martyna Pipowska lat 12
III miejsce Agata Maciejewska lat 12

Kategoria wiekowa od 15 lat do 18 lat
I miejsce Wiktoria Koszowska lat 17
II miejsce Zuzanna Zażdżyk lat 16
III miejsce Martyna Gackowska lat 15

Ponadto spośród wyróżnionych prac Komisja Konkursowa wybrała prace Wiktorii Koszowskiej, Laury Lapot i Martyny Piopowskiej, które zostaną umieszczone na ulotkach informacyjnych rozpowszechnionych w gminie Świecie  a wszystkie prace zostaną wywieszone w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał V-ce Burmistrz Pan Paweł Knapik.

Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z całym zespołem składa serdeczne podziękowanie dla wszystkich uczestników konkursu za pomysłowość oraz umiejętne przedstawienie tematu. Dziękujemy władzom miasta za wspaniałe nagrody a rodzicom za zainteresowanie młodych ludzi tematyką konkursu oraz o wykazanie troski w kształtowaniu wrażliwości estetycznej, a tym samym rozwijanie uzdolnień plastycznych swoich pociech.

Dziękujemy również Panu Romanowi Witt Komendantowi Straży Miejskiej w Świeciu za ufundowanie nagród w konkursie i współpracę w ramach akcji.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO