Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (FEAD)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2020:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie listopad 2020 r. – sierpień 2021 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11 Wytycznych.

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy – KWALIFIKOWALNOŚĆ

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. nr 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

► 1 542,20 PLN dla osoby samotnej,
► 1 161,60 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2020 odbywa się poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, które wydają osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – DYSTRYBUCJA:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo, a wchodzące w skład zestawu w Podprogramie 2020.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2020

łącznej ilości ok. 42,27 kg, w tym:

1)     Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiórki 1,40 kg,

• powidła śliwkowe 1,50 kg,

• mus jabłkowy 1,44 kg,

• fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2)     Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny świderki 5,00 kg,

• płatki owsiane 1,00 kg,

• ryż biały 2,00 kg,

• kasza jęczmienna 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,40 kg,

3)     Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 l,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg,

4)     Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,40 kg,

• szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

• pasztet drobiowy 0,32 kg,

• filet z makreli w oleju 1,19 kg,

5)     Cukier

• cukier biały 4,00 kg,

• miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg

6)     Tłuszcze

• olej rzepakowy 4,00 l

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości – tj. do około 29,59 kg

       

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wytycznymi PO PŻ realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, prowadzić będzie również działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
    i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)

O terminach i tematach organizowanych spotkań – wykładów i warsztatów informować będziemy na bieżąco.

Punkty dystrybucji żywności POPŻ 2014 – 2020 FEAD 2020 mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Hallera 11:

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO