Mieszkania Wspomagane

Mieszkania Wspomagane
ul. Królowej Bony 2
86-100 Świecie
Email: m.wspomagane@opsswiecie.pl​
Telefon: 502 953 714
Kierownik: mgr Joanna Stolarska- Kurowska

Mieszkania wspomagane są formą pomocy przeznaczoną dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki

W mieszkaniu wspomaganym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Zgodnie z przyjętym Zarządzeniem nr 10/2023 z dnia 23 marca 2023 roku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkań Wspomaganych. Niniejsze mieszkania są przeznaczone dla mieszkańców Gminy Świecie, które spełniają łącznie następujące warunki tj.

  1. mają ukończony 60 rok życia,
  2. z uwagi na ograniczoną samodzielność  potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
  3. są osobami samotnymi lub pozbawionymi wsparcia rodziny i najbliższych osób.

 

UWAGA!!!

Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO