Ogłoszenia

Projekt "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Kategoria: 

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy).

Projekt "Akcja Aktywacja"

projekt "AKCJA AKTYWACJA"


 

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy w partnerstwie z  Olimpią Komosińską prowadzącą działalność gospodarczą pn. SZKUTNIK oraz Mirosławą Kacprzak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Centrum Nauczania „LET’S GO”  realizuje projekt

Projekt "Wiedza i umiejętności dla aktywności osób niewidomych i słabowidzących"

Kategoria: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób z niepełnosprawnością wzrokową z woj. kujawsko-pomorskiego, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat, biernych zawodowo, zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem i ubóstwem, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, życiowych, samodzielności, kwalifikacji zawodowych, kompetencji cyfrowych i podniesienie kompetencji społecznych osób z otoczenia.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO