Biuro Obsługi Mieszkańca

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
 POKÓJ 24 (PARTER):
Godziny pracy Biura: 7:00-15:00

Numer telefonu: 52 880 10 11

Adres e-mailbom@opsswiecie.pl

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW pełni funkcję biura podawczego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
 

Podstawowe zadania Biura Obsługi Mieszkańców:

Obsługa Mieszkańców,

Przyjmowanie wniosków,

Udzielanie informacji w zakresie:

 

POMOC SPOŁECZNA:

- Pomoc finansowa,
- Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej,
- Usługi sąsiedzkie,
- Usługi opiekuńcze,
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Pobyt w Schronisku dla Bezdomnych ul. Ogrodowa 9B,
- Pobyt w Mieszkaniach Wspomaganych ul. Królowej Bony 2,
- Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Sądowa 18,
- Pobyt w Dziennym Domu Pomocy ul. Królowej Bony 2,
- Pobyt w Dziennym Domu Pomocy ul. Św. Wincentego 1,
- Program ,,Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami’’ – edycja 2024,

- Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024,
- Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy.
 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

- Zasiłek rodzinny,
- Świadczenie opiekuńcze,
- Karta Dużej Rodziny,
- Fundusz Alimentacyjny,
- ,,System Powszechnej Teleopieki’’,
- Świecka Karta Seniora,
- Stypendium szkolne,
- Dodatek gazowy,
- Zaświadczenie ,,Czyste Powietrze’’.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO