Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej powołał do Statutu Ośrodka - Punkt Konsultacyjny.

Celem działalności punktu konsultacyjnego w tut. Ośrodku jest przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców gminy Świecie, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, socjalnej, oraz natychmiastowa reakcja na zjawisko przemocy świadczona będzie przez pracowników Ośrodka (psychologa, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych).

Koordynatorem pracy Punktu Konsultacyjnego jest Pani Małgorzata Janowska - Psycholog.

Punkt Konsultacyjny funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, znajdować się będzie na parterze w siedzibie tut. Ośrodka, pok. nr 23, nr tel. 509 275 108, e-mail: psycholog@opsswiecie.pl

 

DYŻURY
Małgorzata Janowska
psycholog
nr telefonu: 509 275 108
Adriana Maliszewska
psycholog
nr telefonu: 502 112 256

Dni i godziny przyjęć wg potrzeb osób korzystających z poradnictwa po wcześniejszym ustaleniu terminu (osobiście lub telefonicznie).

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO