Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej powołał do Statutu Ośrodka - Punkt Konsultacyjny.

Celem działalności punktu konsultacyjnego w tut. Ośrodku jest przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców gminy Świecie, ze szczególnym uwzględnienim osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, socjalnej, oraz natychmiastowa reakcja na zjawisko przemocy świadczona będzie przez pracowników Ośrodka (psychologa, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, asystentów osób niepełnosprawnych).

Koordynatorem pracy Punktu Konsultacyjnego jest Pani Małgorzata Janowska - Psycholog.

Punkt Konsultacyjny funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, znajdować się będzie na 1 piętrze w siedzibie tut. Ośrodka, pok. Nr 34, nr tel. 509 275 108, e-mail: psycholog@opsswiecie.pl

DYŻURY
od poniedziałku do piątku
godz. 7:30 - 15:30
Małgorzata Janowska
psycholog
nr telefonu: 509 275 108
poniedziałek
godz. 10:00 - 14:00
Małgorzata Jesionowska
starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
nr telefonu: 52 519 05 51
wtorek
godz. 10:00 - 14:00
Karina Milczewska
starszy asystent rodziny
nr telefonu: 730 128 134
Ludmiła Młynik
asystent rodziny
nr telefonu: 730 269 550
Kamila Kardaś
asystent rodziny
nr telefonu: 730 084 553
środa
godz. 10:00 - 14:00
Anna Szczepańska
asystent osoby niepełnosprawnej
nr telefonu: 502 111 357
Marta Stabryła
asystent osoby niepełnosprawnej
nr telefonu: 502 111 035
czwartek
godz. 10:00 - 14:00
Adriana Maliszewska
psycholog
nr telefonu: 502 112 256
piątek
godz. 10:00 - 14:00
ZPS nr 1 nr telefonu: 52 519 05 46
ZPS nr 2 nr telefonu: 52 519 05 41
ZPS nr 3 nr telefonu: 52 519 05 44
ZPS nr 4 nr telefonu: 52 519 05 42

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

 Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO