Dzienny Dom Pomocy ul. Królowej Bony 2

Dzienny Dom Pomocy z siedzibą w Zespole Mieszkań Chronionych.

ul. Królowej Bony 2

86-100 Świecie

Funkcjonuje od 1 sierpnia 2023r. Oferuje wsparcie dla seniorów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Zajęcia są dostosowane do możliwości uczestnika:

- gimnastyka dla seniorów,

- ćwiczenia oddechowe, relaksacja

- terapia zajęciowa,

- gry świetlicowe

- warsztaty rękodzieła

- warsztaty kulinarne

- muzykoterapia, arteterapia, hortiterapia

- organizowanie wolnego czasu: wycieczki, wyjścia do kina, integracja ze społecznością lokalną.

Procedura skierowania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu rozpatruje indywidualnie każde złożone podanie o skierowanie do Dziennego Domu Pomocy. Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, wydawana jest decyzja administracyjna o skierowaniu i odpłatności za pobyt w DDP. Opłata za pobyt jest uzależniona od wysokości dochodu.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO