Aktualności

Zajęcia warsztatowe dla rodziców – projekt socjalny ,,,Razem dla Rodzin”

Dnia 18.04.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin” zorganizował spotkanie warsztatowe. Zajęcia za cel miały  przekazanie rodzicom informacji o tym w jaki sposób  mogą wychowywać dzieci i kształtować relację z nimi, by zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz ochronę przed wykorzystaniem seksualnym. Szczególną uwagą poświącono zagadnieniu prawa dziecka do ochrony swojej intymności.  Rodzicom podczas spotkania przekazano treści dotyczące definiowania przemocy seksualnej wobec dzieci oraz zasad komunikacji z dzieckiem tzw.

Uruchomienie mieszkań chronionych przy ulicy Królowej Bony 2 w Świeciu

W związku z planowanym uruchomieniem mieszkań chronionych przy ulicy Królowej Bony 2 w Świeciu dnia 24 marca (piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 zapraszamy na tzw. "drzwi otwarte". Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z ofertą mieszkań, na miejscu będzie można pobrać również dokumenty rekrutacyjne.

14.03.2023r. Spotkanie dla uczestników projektu socjalnego Razem dla Rodzin

Dnia 14.03.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin” zorganizował spotkanie warsztatowe związane z refleksją nad zjawiskiem przemocy w rodzinie. Celem spotkania było uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci w rodzinie oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników dot. rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji i działań pomocowych.

Projekt socjalny Razem dla Rodzin

Dnia 28.02.2023r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie dla Rodziców w ramach projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin”. Miało ono charakter edukacyjno – warsztatowy, a poświęcone było pogłębionej refleksji nad tym, czy każdy może być Dobrym Rodzicem. Wspólnie z uczestnikami poszukiwano odpowiedzi na ważne pytania tj. ,,Jakie cechy ma dobry rodzic?”, ,,Jak się zachowuje?”, ,,Kim jest dobry rodzic”, ,,Czego w relacji z rodzicem oczekuje dziecko, a czego opiekun?”. Część spotkania poświęcono temu, w jaki sposób dziecko komunikować może własne potrzeby.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO