Aktualności

UWAGA!

Osoby znajdujące się w kwarantannie z powodu wirusa COVID-19

potrzebujące zaopatrzenia lub innej pomocy,

prosimy o kontakt telefoniczny pod numer

509 274 975 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Sesja zdjęciowa

Dnia 08.10.2020 w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej miało miejsce niezapomniane wydarzenie przygotowane dla uczestników projektu socjalnego "Delikatni jak motyle" - profesjonalna sesja zdjęciowa.

Przedsięwzięcie wsparło i zaangażowało się w nie Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów "WATAHA".

Przeprowadzona sesja oraz towarzysząca jej atmosfera pozwoliły naszym uczestnikom na wspólną integrację, miłe spędzenie czasu oraz zapomnieć o doskwierającej samotności i codziennych trudach.

Akademia Ady

Dnia 07.10.2020 miało miejsce kolejne spotkanie w ramach prowadzonej w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej Akademii Ady. Skierowane ono zostało do rodziców, a tematem przewodnim była komunikacja w rodzinie, Podjęto wpsólna pracę, opartą o wymianę doświadczeń i wiedzy, nad znaczeniem i rolą prawidłowej pozytywnej komunikacji w rodzinach. Uwrażliwiono rodziców na to jak istotne jest chwalenie dzieci oraz przedstawiono i przećwiczono jak w prawidłowy sposób to robić.

Akademia Ady

W dniu 30.09.2020r. miejsce miało spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla rodziców, a poświęcone zostało uwrażliwieniu ich na problem nadmiernego korzystania przez dzieci, już te najmłodsze, z mediów elektronicznych i Internetu. Współczesne dzieci stają się, niezależnie od własnej woli, dziećmi wirtualnego świata, dlatego podczas spotkania psycholog przedstawił specyfikę problemu, przyjrzano się przyczynom oraz skutkom długotrwałego korzystania z mediów elektronicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Przemocy mówię - nie"

16 września 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Przemocy mówię NIE”. Konkurs był organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świeciu.

Akademia Ady

Dnia 10.09.2020r. w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie dla Rodziców. Miało ono charakter edukacyjno – warsztatowy, a poświęcone było pogłębionej refleksji nad tym, czy każdy może być Dobrym Rodzicem. Wspólnie z uczestnikami poszukiwano odpowiedzi na ważne pytania tj. "Jakie cechy ma dobry rodzic?”, "Jak on się zachowuje?”, "Kim jest dobry rodzic”, "Czego w relacji z rodzicem oczekuje dziecko, a czego opiekun?”, "W jaki sposób dziecko komunikować może własne potrzeby?''. By uczestnikom umilić spotkanie przygotowano dla nich poczęstunek oraz napoje.

Wyjazd do Muzeum Stutthof w Sztutowie

Dnia 08.09.2020 r. uczestnicy projektu socjalnego "Delikatni jak motyle" oraz osoby niepełnosprawne wzięli udział w grupowym wyjeździe do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Uczestnicy mieli okazję zwiedziź obóz koncentracyjny Stutthof, połozony nieopodal Gdańska, który był najdłużej działającym nazistowiskim obozem śmierci na terenie Polski. Powstał już 2 września 1939 roku. W pierwszej kolejności przewieziono tu osoby, które zagrażały opanowaniu przez III Rzeszę Pomorza Gdańskiego. Byli tu głównie Polacy, Żydzi, a także osoby chore psychiocznie.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO