Aktualności

Bon energetyczny

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiło wygaszenie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Z dniem 1 lipca 2024 roku w życie weszła ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje istotne zmiany w systemie wsparcia dla obywateli Ukrainy, mające wpływ na realizację zadań określonych w art. 29-32 ustawy zmienianej, m.in.:

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiło wygaszenie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2024
pn. „Świadczenie usług wyżywienia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy przy 
ul. Królowej Bony 2 w Świeciu”.

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie w zakładce postępowania.
 

Rozpoczęcie lata - piknik

W dniu 18.06.2024 r. korzystając z pięknej pogody na łonie natury przy kościele Stara Fara, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, zorganizowali piknik dla uczestników projektu socjalnego „Razem dla Rodzin” z okazji rozpoczynającego się lata. Był to doskonały czas na wspólne grillowanie, rozmowy i zabawy, m. in. gra w boule czy strzelanie z łuku.

Integrowaliśmy się w cudownej atmosferze. Dzień był pełen wrażeń i atrakcji.

SPOTKANIE POŚWIECONE PROFILAKTYCE ORAZ BADANIU PRZESIEWOWEMU SŁUCHU

           W dniu 20.06.2024r., w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu socjalnego „Młodzi Duchem”,  odbyło się spotkanie profilaktyczne na którym pracownicy
z firmy „Audiofon” w Świeciu wykonywali przesiewowe badanie słuchu. Doświadczeni audiofonolog oraz protetyk słuchu przeprowadzili indywidualne, wstępne badania słuchu z każdym z uczestników.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO