Aktualności

SPOTKANIA DLA RODZICÓW

W dniach 27.09.2022r. oraz 18.10.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie z psychologiem oraz asystentami rodziny z tutejszego Ośrodka. Podczas spotkań poruszono  tematykę dotyczącą metod wychowawczych, stylów wychowawczych. Celem  było wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wychowanie własnego dziecka, wskazanie jak dobór metod wychowawczych względem dziecka wpływa na jego zachowanie, przeżywanie, kształtującą się osobowość.

Informacja o realizowanym projekcie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

 

Kontraktor Sp. z o.o. realizuje Projekt „Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podziękowanie MONDI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy ogromnym wsparciu finansowym w kwocie 3.300,00 zł z firmy MONDI ŚWIECIE S.A przygotował 22 zestawy szkolne dla dzieci z klas 1 szkoły podstawowej. W skład zestawu wchodzą :
- plecak sportowy
- piórnik 
- blok techniczny z kolorowymi kartkami
- wycinanki z kolorowymi kartkami
- długopis
- ołówek
- klej
- nożyczki
- gumka
- ostrzynka
- plastelina
- kredki ołówkowe
- podkładka na biurko
- worek na w-f z logo MONDI

Informacja o realizacji projektów w 2022 roku przez Powiatowy Urząd Pracy

Informacja o realizacji projektów w 2022 roku przez Powiatowy Urząd Pracy: 

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS,

2. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (V)” w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS,

,,Ja Jestem, Ty jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” - SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Dnia 01.07.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” uroczyste spotkanie podsumowujące półrocze działalności projektu. Przedsięwzięcie to miało również na celu integrację osób w wieku inwolucji starczej. Sprzyjało zacieśnianiu kontaktów interpersonalnych między uczestnikami.

,,ŻYJĘ, CZUJĘ, ODDYCHAM BEZ LĘKU I STRACHU”

W dniu 28.06.2022 r. w ramach projektu socjalnego ,,ŻYJĘ, CZUJĘ, ODDYCHAM BEZ LĘKU I STRACHU”, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu spotkanie dla dzieci w wieku szkolnym pod nazwą,, BEZPIECZNE WAKACJE” , w spotkaniu wzięli również udział rodzice.
Podczas spotkania o bezpieczeństwie z dziećmi rozmawiały policjantki z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii oraz z Wydziału Ruchu Drogowego.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO