Aktualności

Warsztaty "Kulinarne Inspiracje"

Mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu w dniu 01.12.2022 r. w ramach corocznej tradycji uczestniczyli w warsztatach polegających na wypieku świątecznych piernicznikow. 
Wiedza i doświadczenie zdobyte przez mieszkańców Schroniska podczas wizyty w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu zaowocowały powstaniem niezwykle aromatycznych i korzennych pierników, które pozwolą przywołać klimat zbliżających się świąt.
Powyższe działanie przeprowadzono w ramach projektu socjalnego ,, Orły Kamili".

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2023 - II postępowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.3.2022 pn. „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2023 - II postępowanie”. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie

,,Literacka Środa"

W dniu 16.11.2022 r. mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach ,,Literackiej Środy", które realizowane jest w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu. Tym razem spotkanie odbyło się w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu, które odwiedził wyjątkowy gość, bibliotekarz, pan Marcin Warmke. Podczas spotkania pan Marcin zaprosił wszystkich do wspólnego czytania książki ,,Houston, mamy problem", autorstwa Katarzyny Grocholi.

WARSZTATY KULINARNE

W dniu 15.12.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Bezrobotnych w Świeciu, zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy, Tacy Sami”, zorganizował warsztaty przygotowywania pierników. Dla uczestników przygotowano wszystkie niezbędne artykuły spożywcze oraz materiały dekoracyjne, dzięki którym seniorzy wspólnie z pracownikami Ośrodka i wolontariuszami Stowarzyszenia wyczarować mogli przepiękne bożonarodzeniowe wypieki.

WYJŚCIE DO MUZEUM POŻARNICTWA ZIEMI ŚWIECKIEJ

W dniu 04.11.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” zorganizował zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu prowadzone jest przez OSP w Świeciu.  Gromadzi ono, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej  i miasta. W muzeum znajdują się ekspozycje stałe.

Warsztaty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dnia 08.11.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Ada uczy i rozwija” przygotował warsztaty z psychologiem pt. ,,Znaczenie granic, norm w procesie wychowawczym oraz konsekwencje ich braku w środowisku domowym”. Celem spotkania było wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie własnego dziecka, uświadomienie rodzicom jakie cechy powinny posiadać granice stosowane wobec dzieci. Podjęto wspólną pracę, refleksją nad tym, jakie skutki może nieść brak granic wychowawczych.

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

 

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO