Rekrutacja do udziału w programie "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Rekrutacja do udziału w programie "Opieka Wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

 

Informujemy o prowadzonej rekrutacji do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Świecie pozyskała dotację na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób  
z niepełnosprawnościami sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby 
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  
       1) dziećmi  do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 
       2) osobami posiadającymi:
⦁    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
⦁    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm). 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki 
w zakresie potrzeb życia codziennego.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w Programie, który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa, Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  - edycja 2024 oraz o złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych 
w podanym terminie rekrutacji. 

                        Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do dnia 29.03.2024 r.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, 
ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie, kontakt pod nr tel. 52  519 05 40, 52  519 05 48 
w godzinach pracy od 7:00 do 15:00.

 


Załączniki:

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/Program-ow-jst-edycja-2024.pdf

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/Regulamin-OW-2024.pdf

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/Rekrutacja-do-programu-OW-2024.docx

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/zalacznik-nr-1-do-Regulaminu.docx

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/zalacznik-nr-2-do-Regulaminu.docx

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/zalacznik-nr-3-do-Regulaminu.docx

https://opsswiecie.pl/dok/ow2024/zalacznik-nr-4-do-Regulaminu.docx

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO