„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Świecie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

 

Wartość dofinansowania Programu:120 635,00 zł

Całkowity koszt realizacji Programu:120 635,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej i zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

 Program realizowany do 31.12.2023 r.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu,
ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie

Osoba do kontaktu: Stefania Konkołowicz-Dudzińska
tel. 52 527 40 91 lub 781 574 928

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Zapraszamy do udziału w Programie

           Koordynator Programu

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO