Aktualności

"Jesienne Party"

W ramach projektu "Każdy jest wyjątkowy", skierowanego do dzieci z niepełnospawnością oraz ich rodzin, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizowali w dniu 29.10.2021 r. spotkanie pt. "Jesienne Party".

"Wspieraj seniora"

Seniorze !

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu realizuje Program pn.: „Wspieraj Seniora”

Program polega w szczególności na dostarczeniu zakupów,
zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Spotkanie edukacyjne dla rodziców

W dniu 13.10.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie edukacyjne dla rodziców w ramach projektu socjalnego pt. ,,Akademia Ady-dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”. Było to spotkanie nt. wychowania bez bicia, poniżania, zastraszania, szantażowania czyli tego w jaki sposób z troską i miłością, wyznaczać dziecku granice. Wspólnie z uczestnikami podjęto refleksję nt. tego jakimi metodami wychowawczymi kierują się na co dzień oraz tego jakie metody mają korzystny wpływ na ich dzieci.

Wyjazd do Opery Nova

W dniu 08.10.2021 r. osoby przebywające w  Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu wraz z opiekunami udali do się do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl ,,Baron Cygański''. Wyjazd odbył się w ramach projektu  socjalnego ,,Papierowy Dom'', który skierowany jest do osób bezdomnych. Celem wycieczki było umożliwienie osobom bezdomnym dostępu do dóbr kultury, który często ze względu na trudną sytuację życiową i stygmatyzację osób bezdomnych bywa znacząco ograniczony.

Piknik integracyjny w Kozłowie

Dnia 08.10.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował piknik integracyjny związany z zakończeniem lata w Kozłowie. Piknik przygotowano dla uczestników projektów socjalnych na 2021r. tj. ,,Wake up – Katarzyno”, ,,Papierowy dom”, ,,Wybierz właściwą drogę”, ,,Każdy jest wyjątkowy”. Celem spotkania była wzajemna integracja osób w wieku inwolucji starczej, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, czy osób z rodzin dotkniętych przemocą.

Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pragnie przekazać podziękowania za zaangażowanie i wsparcie w organizacji spotkania "Bezpieczny Senior" dla Seniorów OPS dla:

- pana Zdzisława Lintowicza z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków;

- Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu;

- Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Serdecznie dziękujemy!

Spotkanie "Bezpieczny Senior"

Dnia 23.09.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie pod hasłem ,,Bezpieczny Senior”. W spotkaniu wzięli udział członkowie projektu socjalnego kierowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych pt. ,,Wake-up Katarzyno”. Bezpieczeństwo jest potrzebą każdego człowieka. Zdarza się jednak, iż uczciwość, czy ufność, zwłaszcza osób w wieku inwolucji starczej, są wykorzystywane. Stąd potrzeba zorganizowania przedsięwzięcia dot. ochrony bezpieczeństwa, jak i poznania sposobów radzenia sobie z nieuczciwością i zagrożeniami w domu, czy na ulicy.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO