Aktualności

SPOTKANIE DLA RODZICÓW PROJEKT SOCJALNY ,,ADA UCZY I ROZWIJA”

W dniu 15.03.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w ramach projektu socjalnego spotkanie dla rodziców prowadzone przez psychologa oraz asystentów rodziny pod hasłem ,,Jak pomóc dzieciom w przeżywaniu wojny w Ukrainie”. Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na to, iż tocząca się blisko polskich granic wojna dotyka emocjonalnie nie tylko osoby dorosłe, ale również angażuje emocjonalnie dzieci w różnym wieku. Prowadzący zwrócili uwagę na to w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o wojnie, jak istotna jest obserwacja dziecka i autentyczna, otwarta, nieoceniająca postawa rodzica.

WYCIECZKA DO GDYNI

W dniu 25.01.2022 r. mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu wraz z opiekunami udali się do Gdyni w ramach projektu socjalnego "Orły Kamili", który skierowany jest do osób bezdomnych i niedostosowanych społecznie. 

WYCIECZKA DO CENTRUM NOWOCZESNOŚCI W TORUNIU

W dnia 02.02.2022r. miejsce miała wycieczka autokarowa do Centrum Nowoczesności w Toruniu – Młyn Wiedzy. Wzięły w niej udział dzieci z rodzin, będących uczestnikami  projektu socjalnego pt. ,,Ada Uczy i Rozwija”. Projekt kierowany jest do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.  Łącznie w wycieczce wraz z opiekunami udział wzięło 25 osób.  Czas spędzony w Centrum Nowoczesności był swoistym spotkaniem z nauką, czy techniką.  Zwiedzanie interaktywnych wystaw dało dzieciom wiele nowych doświadczeń. Z wielkim entuzjazmem oraz zaciekawieniem eksperymentowały.

WYJAZD na przedstawienie teatralne

W dniu 29.01.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd na komedię „Goło i Wesoło” autorstwa Stephena Sinclaire’a i Anthony'ego McCartena do Torunia. W wyjeździe udział wzięli uczestnicy projektów socjalnych  pt. ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy tacy Sami” oraz ,,Orły Kamili” skierowanych do osób w wieku inwolucji starczej, z niepełnosprawnością, bezdomnych

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

 mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO