Aktualności

Informacja dot. stypendium szkolnego

W związku z podjęciem Uchwały nr 258/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, wnioski o ustaelenie prawa do stypendium szkolnego będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Informujemy, że wnioski należy składać w Wydziale Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Wyjazd do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

W dnia 14.07.2021r. miejsce miała zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wycieczka do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.  Wzięli w niej udział uczestnicy projektu socjalnego na 2021r. ,,Akademii Ady – duszna nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”, kierowanego do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. ZOO jest to miejsce szczególne, bowiem na obszarze około 125 hektarów mieszkają  zwierzęta pochodzące ze wszystkich kontynentów. Dla uczestników w restauracji przygotowano również ciepły obiad.

Spotkanie "Bezpieczne wakacje"

W dniu 07.07.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zorganizował spotkanie pt. ,,Bezpieczne wakacje”. Skierowane zostało ono do uczestników projektów socjalnych na 2021r. ,,Akademia Ady-dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida” oraz ,,Wybierz właściwą drogę”. Spotkanie miało charakter edukacyjny.

Piknik Integracyjny w Kozłowie

Dnia 30.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował Piknik Integracyjny związany z celebrowaniem rozpoczęcia lata w Kozłowie. Piknik przygotowano dla uczestników Projektów Socjalnych na 2021 r. tj. "Wake up - Katarzyno", "Papierowy dom", "Nie bądź katem dla bliskich - wybierz właściwą drogę", "Każdy jest wyjątkowy". Celem spotkania była wzajemna integracja osób w wieku inwolucji starczej, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, czy osób z rodzin dotkniętych przemocą.

Wyjazd do Stegny

W dniu 28.06.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Wake-up Katarzyno” zorganizował wyjazd nad morze do Stegny. Wyjazd sprzyjał aktywizacji społecznej seniorów, jak i za cel miał wzajemną integrację uczestników oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych, czy niepełnosprawnych.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO