Aktualności

SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI SZKOLNYMI

Dnia 21.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie informacyjno – profilkatyczne z zaproszonymi Pedagogami Szkolnymi. Podczas spotkania poruszono  tematykę dotyczącą pracy pedagogów,  ich roli w życiu rodzin, dziecka, nastolatka. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, chcący poszerzyć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicielskie. Podczas rozmowy wielokrotnie nawiązywano do znaczenia odpowiedzialności rodzicielskiej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – WSPIERA, ŁĄCZY I ROZWIJA SPOTKANIE INTEGRACYJNE W DNIU 06.06.2022r.

Dnia 06.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektów socjalnych pt. ,,Ja jestem, Ty jesteś, My jesteśmy Tacy Sami”, ,,Żyję, Czuje Oddycham Bez Lęku i Strachu” oraz ,,Ada Uczy i Rozwija” zorganizował Piknik Integracyjny pod hasłem ,,Ośrodek Pomocy Społecznej – Wspiera, Łączy i Rozwija”. Podczas pikniku dzieci, ich rodzice jak i osoby starsze, często doświadczające poczucia osamotnienia, zmagające się z niepełnosprawnością, czy chorobami mogły celebrować wspólny czas, korzystając z wielu atrakcji.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Dnia 31.05.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie z Przedstawicielami  Kuratorskiej Służby Sądowej w Świeciu. Spodczas spotkania poruszono  tematykę dotyczącą pracy Kuratorów, ich roli w życiu rodzin, dziecka, nastolatka. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, chcący poszerzć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicilskie. Podczas rozmowy nawiązano do znaczenia odpowiedzialności rodzicielskiej, jak i odpowiedzialności prawnej nieletnich za swoje postępowanie.

Spotkanie dla rodziców w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dnia 24.05.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie dla uczestników projektu socjalnego ,,Ada uczy i rozwija”. W spotkaniu brali udział psycholog oraz asystenci rodziny, którzy rozmawiali z rodzicami nt. zdrowia psychicznego dzieci jak i rodziców. Uwrażliwiano na to, jak istotne jest dbanie o zdrowie psychiczne dziecka na każdym etapie jego rozwoju, a rola rodziców w tym zadaniu – jest nie do przecenienia. Analizowano z rodzicami, co mogą robić sami, żeby wspierać dziecko od pierwszych chwil życia, przez dzieciństwo oraz w okresie adolescencji.

WYJAZD DO GDAŃSKIEGIO OGRODU ZOOLOGICZNEGO MAJ, 2022

W dnia 09.05.2022r. miejsce miała zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wycieczka do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.  Wzięli w niej udział uczestnicy projektu socjalnego na 2022r. ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami”, kierowanego do osób w okresie inwolucji starczej, często niepełnosprawnych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dorośli z Ukrainy, przebywający na terenie Gminy Świecie

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO