Aktualności

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2023 - II postępowanie

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.3.2022 pn. „Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2023 - II postępowanie”. 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie

,,Literacka Środa"

W dniu 16.11.2022 r. mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach ,,Literackiej Środy", które realizowane jest w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu. Tym razem spotkanie odbyło się w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu, które odwiedził wyjątkowy gość, bibliotekarz, pan Marcin Warmke. Podczas spotkania pan Marcin zaprosił wszystkich do wspólnego czytania książki ,,Houston, mamy problem", autorstwa Katarzyny Grocholi.

WARSZTATY KULINARNE

W dniu 15.12.20212r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy, Tacy Sami””, zorganizował warsztaty przygotowywania pierników. Dla uczestników przygotowano wszystkie niezbędne artykuły spożywcze oraz materiały dekoracyjne, dzięki którym seniorzy  wspólnie z pracownikami Ośrodka, wyczarować mogli przepiękne bożonarodzeniowe wypieki. W świątecznej, radosnej atmosferze i wielkim zaangażowaniu przygotowano wiele dzieł sztuki.

WYJŚCIE DO MUZEUM POŻARNICTWA ZIEMI ŚWIECKIEJ

W dniu 04.11.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” zorganizował zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu prowadzone jest przez OSP w Świeciu.  Gromadzi ono, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej  i miasta. W muzeum znajdują się ekspozycje stałe.

Warsztaty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Dnia 08.11.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Ada uczy i rozwija” przygotował warsztaty z psychologiem pt. ,,Znaczenie granic, norm w procesie wychowawczym oraz konsekwencje ich braku w środowisku domowym”. Celem spotkania było wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie własnego dziecka, uświadomienie rodzicom jakie cechy powinny posiadać granice stosowane wobec dzieci. Podjęto wspólną pracę, refleksją nad tym, jakie skutki może nieść brak granic wychowawczych.

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIECIU

Dnia 25.10.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,Ada uczy i rozwija” spotkanie z pania Julią Zielińską z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii  oraz panem Dariuszem Trochowskim Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w Świeciu. Spodczas spotkania poruszono  tematykę pracy zaproszonych gości, ich roli w życiu rodzin, dziecka, nastolatka. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, chcący poszerzć własną wiedzę oraz kompetencje rodzicilskie.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO