Aktualności

Wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy

Wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

 

WAŻNE! Do wiadomości obywateli Ukrainy!

 

Konsulat Ukrainy w Gdańsku inicjuje wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

 

W ramach wyjazdowych usług konsularnych obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się w następujących kwestiach:

 

PROJEKT SOCJALNY - ,,JA JESTEM, TY JESTEŚ, MY JESTEŚMY TACY SAMI”

W dniach 10.02.2022r. oraz 18.02.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował  Spotkanie organizacyjne  oraz Warsztaty Wielkanocnego Rękodzieła dla uczestników projektu socjalnego pt. ,,JA JESTEM, TY JESTEŚ, MY JESTEŚMY TACY SAMI”, skierowanego do osób niepełnosprawnych, samotnych w wieku inwolucji starczej.

SPOTKANIE DLA RODZICÓW PROJEKT SOCJALNY ,,ADA UCZY I ROZWIJA”

W dniu 15.03.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w ramach projektu socjalnego spotkanie dla rodziców prowadzone przez psychologa oraz asystentów rodziny pod hasłem ,,Jak pomóc dzieciom w przeżywaniu wojny w Ukrainie”. Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na to, iż tocząca się blisko polskich granic wojna dotyka emocjonalnie nie tylko osoby dorosłe, ale również angażuje emocjonalnie dzieci w różnym wieku. Prowadzący zwrócili uwagę na to w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o wojnie, jak istotna jest obserwacja dziecka i autentyczna, otwarta, nieoceniająca postawa rodzica.

WYCIECZKA DO GDYNI

W dniu 25.01.2022 r. mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu wraz z opiekunami udali się do Gdyni w ramach projektu socjalnego "Orły Kamili", który skierowany jest do osób bezdomnych i niedostosowanych społecznie. 

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO