Akademia Ady

W dniu 30.09.2020r. miejsce miało spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla rodziców, a poświęcone zostało uwrażliwieniu ich na problem nadmiernego korzystania przez dzieci, już te najmłodsze, z mediów elektronicznych i Internetu. Współczesne dzieci stają się, niezależnie od własnej woli, dziećmi wirtualnego świata, dlatego podczas spotkania psycholog przedstawił specyfikę problemu, przyjrzano się przyczynom oraz skutkom długotrwałego korzystania z mediów elektronicznych. Następnie podjęto wspólną dyskusję nad możliwymi działaniami profilaktycznymi i sposobami reagowania na podejrzenie uzależnienia u dzieci i adolescentów od ,,Ekranów” tj. Internetu, mediów elektronicznych. Uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w wymianie własnej wiedzy, doświadczeń oraz spostrzeżeń. W czasie spotkania skorzystali również z przygotowanego poczęstunku.

Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność !

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO