Akademia Ady

Dnia 07.10.2020 miało miejsce kolejne spotkanie w ramach prowadzonej w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej Akademii Ady. Skierowane ono zostało do rodziców, a tematem przewodnim była komunikacja w rodzinie, Podjęto wpsólna pracę, opartą o wymianę doświadczeń i wiedzy, nad znaczeniem i rolą prawidłowej pozytywnej komunikacji w rodzinach. Uwrażliwiono rodziców na to jak istotne jest chwalenie dzieci oraz przedstawiono i przećwiczono jak w prawidłowy sposób to robić. Podkreślono, iż doświadczenia jakie dzieci wynoszą z relacji z osobami ważnymi, czyli najczęściej z rodzicami, stają się fundamentem na resztę życia, rzutują na ich sposób postrzegania siebie i świata. Dzięki kolejnemu spotkaniu rodzice mogli poszerzyć zakres własnej wiedzy oraz umiejętności pełnienia roli rodzicielskiej w prawidłowy sposób 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO