Spotkanie dla rodziców - przemoc w rodzinie

W dniu 16.02.2021 r. oraz 23.02.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu miejsce miało spotkanie dla I i II grupy rodziców w ramach projektu socjalnego ,,Akademia Ady-Dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”. Podczas spotkania zachowano środki ostrożności i bezpieczeństwa w związku z Covid19.

Celem spotkania było uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci w rodzinie oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników dot. rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji i działań pomocowych. Podkreślono, iż przemoc w rodzinie może mieć różne formy, a najczęściej przejawia się w postaci dręczenia psychicznego i fizycznego. Podczas spotkania podkreślono, iż przemoc domowa bardzo często ukrywana jest przez członków rodziny. Wspólnie zastanowiono się nad mechanizmami takiego postępowania. Podjęto dyskusję nt. znaczenia roli osób i instytucji, które mogą pomóc osobom doświadczającym przemocy oraz znaczenia i celu wszczynania procedury Niebieskiej Karty w  środowisku.

Podjęto wątek doświadczeń dziecka będącego świadkiem przemocy domowej oraz konsekwencji z tym związanych. Podkreślono, iż przyzwalanie na doświadczenie przemocy przez dziecko, bycie jej świadkiem w środowisku domowym - jest przemocą wobec dziecka i podlega karze.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z ulotką pt. ,,Przemocy mówię NIE!”, przygotowaną przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Każdy uczestnik przygotowaną dla niego ulotkę zabrał ze sobą do domu. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO