,,Głęboko ukryte zasoby tkwią we mnie - jestem wyjątkowy” - rozdanie nagród!

W dniu 23.03.2021r. wręczone zostały nagrody laureatom konkursu  literacko recytatorskiego ,,Głęboko ukryte zasoby tkwią we mnie-jestem wyjątkowy” organizowanego przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu socjalnego ,,Akademia Ady-dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”. Każde z nagrodzonych dzieci otrzymało dyplom, nagrodę rzeczową jak i słodkości.

Konkurs miał na celu:

- Budowanie poczucia własnej wartości, wyjątkowości, wiary we własne możliwości wśród dzieci i młodzieży; kreowanie pozytywnej samooceny wśród dzieci i młodzieży.

- Zachęcenie dzieci i młodzieży do autorefleksji i do uświadomienia tkwiących w nich zasobów.

 - Motywowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej w postaci przygotowania i zaprezentowania wiersza, piosenki, czy rymowanki na swój temat.

 - Zachęcanie rodziców do współpracy z dziećmi.

 - Zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego spędzenia czasu wolnego w atmosferze pozytywnych emocji bez agresji i przemocy.

Gratulujemy !

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO