UWAGA!

Od dnia 30.03.2021 wnioski będą przyjmowane przez pracowników Ośrodka
wyłącznie w godzinach 9.00 – 13.00.

W związku z pandemią COVID prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami OPS
wyłącznie w nagłych wypadkach oraz o zachowanie reżimu sanitarnego.

W pozostałych przypadkach prosimy o pozostawianie korespondencji w skrzynce pocztowej umieszczonej przy bocznym wejściu do budynku OPS.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO