Piknik Integracyjny w Kozłowie

Dnia 30.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował Piknik Integracyjny związany z celebrowaniem rozpoczęcia lata w Kozłowie. Piknik przygotowano dla uczestników Projektów Socjalnych na 2021 r. tj. "Wake up - Katarzyno", "Papierowy dom", "Nie bądź katem dla bliskich - wybierz właściwą drogę", "Każdy jest wyjątkowy". Celem spotkania była wzajemna integracja osób w wieku inwolucji starczej, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, czy osób z rodzin dotkniętych przemocą. Przedsięwzięcie służyć miało również przeciwdziałaniu marginalizacji ze względu na wiek, stan zdrowia, czy środowisko z jakiego pochodzą uczestnicy. Przyogtowując piknik, organizatorom przyświecało jedno przesławnie - "Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi". Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, służących wzajemnemu poznaniu, rozmowie, przyjemnemu spędzeniu czasu na łonie natury. Wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku, śpiewy, tańce, zawody z nagrodami, czy udział w przygotowanym teleturnieju, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony beneficjentów projektów. Podczas pikniku uczestnicy mieli okazję skorzystać z przygotowanego słodkiego poczęstunku przy wspólnym stole.

Zorganizowany piknik ukazał, jak wiele wspólnego mają z pozoru różniący się ludzie. Unaocznił, jak silną potrzebę obcowania z drugim człowiekiem mają osoby starsze, niepełnosprawne, czy bezdomne. Zadowolenie, aktywne uczestnictwo w atrakcjach i liczne podziękowania ze strony uczestników utwierdziają pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, jak ważna jest Ich praca i dodają motywacji do realizacji kolejnych przedsięwzięć.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO