Spotkanie "Bezpieczne wakacje"

W dniu 07.07.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zorganizował spotkanie pt. ,,Bezpieczne wakacje”. Skierowane zostało ono do uczestników projektów socjalnych na 2021r. ,,Akademia Ady-dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida” oraz ,,Wybierz właściwą drogę”. Spotkanie miało charakter edukacyjny. W związku z tym, iż nastąpił okres wakacji i beztroskiego wypoczynku, celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie uczestników na zagrożenia, mogące wystąpić na co dzień, przekazanie zasad postępowania w odniesieniu do występujących zagrożeń, czyhających zwłaszcza na najmłodszych. Dla uczestników przygotowano część tematyczną prowadzoną przez policjantów jak i część spotkania ze strażakami, powiązaną ze zwiedzaniem części gmachu straży pożarnej oraz oglądaniem wozu strażackiego. Prelekcje o tematyce bezpiecznego korzystania z atrakcji, które mogą być przyczyną nieszczęść związanych ze złym zachowaniem.

Dla dzieci nie zabrakło zabawy, skorzystania z ochładzającej kurtyny wodnej przygotowanej przez strażaków oraz słodkiego poczęstunku. Rodziny spotkanie opuściły ze słodkimi upominkami oraz gadżetami pozyskanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej tj. opaski odblaskowe, czy smycze do kluczy od Komendanta Straży Miejskiej w Świeciu.

Rodzinom składamy podziękowanie za ich przybycie oraz czynne uczestnictwo i życzymy bezpiecznych wakacji ! Dziękujemy także wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO