Piknik rodzinny i wyjście do kina

Dnia 12.07.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektów socjalnych na 2021 r. tj. „Wake up - Katarzyno”, „Papierowy dom”, „Każdy jest wyjątkowy” zorganizował w przyośrodkowym parku piknik rodzinny, jak również wyjście do kina na seans filmowy.

Wyjście integracyjne do Kina „Wrzos” w Świeciu na seans filmowy pt. „W jak morderstwo” przygotowano dla uczestników projektów socjalnych „Wake up - Katarzyno”, „Papierowy dom”, „Każdy jest wyjątkowy”. Spotkanie służyło umożliwieniu kontaktu uczestnikom ze sztuką filmową, odprężeniu i przyjemnemu spędzeniu czasu poza środowiskiem domowym, jak i kształtowaniu wrażliwości kulturalnej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej. Oprócz tego, spotkanie sprzyjało integracji seniorów, osób w wieku inwolucji starczej, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych. Przedsięwzięcie służyć miało również przeciwdziałaniu marginalizacji ze względu na wiek, stan zdrowia czy środowisko z jakiego pochodzą.

Piknik rodzinny w przyośrodkowym parku przygotowano dla uczestników projektu socjalnego „Każdy jest wyjątkowy”, spotkanie skierowane było do osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Osoby przybyłe uczestniczyły w zajęciach manulanych, ruchowych i edukacyjnych. Spotkanie to dało uczestnikom projektu wspaniałą zabawę, integrację, oraz możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Pod koniec pikniku wszyscy uczestnicy zostali odbarowani paczkami z upominkami.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO