Piknik rodzinny w miejscowości Małe Czyste

W sobotę 24 lipca 2021 r. w miejscowości Małe Czyste odbył się piknik rodzinny. W wydarzeniu tym wzięli także udział beneficjenci projektu socjalnego ,,Wake up-Katarzyno”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno w ramach projektu unijnego „Aktywni, szczęśliwi”, na które gościnnie zostali zaproszeni uczestnicy naszego projektu.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00 na boisku sportowym w miejscowości Małe Czyste. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym: naukę tańca belgijskiego przy akompaniamencie muzyki, oglądanie występu tańca ludowego, wspólne biesiadowanie. Podczas pikniku miejsce miał również mecz piłki nożnej rozgrywany przez dzieci. Dla uczestników rodzinnego pikniku przygotowano także poczęstunek oraz różne konkurencje z nagrodami.

Celem spotkania było podtrzymywanie kontaktów społecznych, dzięki dostosowanym do możliwości, formom spędzania czasu wolnego, odpowiedniej ofercie kulturalnej. Tego typu przedsięwzięcie osób niepełnosprawnych i seniorów ma zapewnić wspólną integrację społeczną osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych – w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, których sytuacja życiowa uniemożliwia, bądź utrudnia pełnienie ról społecznych), zaktywizowanie społeczne seniorów, promocję pozytywnego wizerunku osób starszych i niepełnosprawnych.

Aktywność osób starszych w istotny sposób łączy się z potrzebami rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości, przynależności, realizowania planów życiowych, przystosowania się do zmieniających się warunków oraz oczekiwań społecznych i własnych możliwości. Dlatego tak ważne jest aby nasi beneficjenci podejmowali chęć uczestnictwa we wszelkich zaproponowanych im form aktywizacji kulturowej, które mają pełnić funkcję: adaptacyjną, integracyjną, kształcącą, rekreacyjno- rozrywkową i psychospołeczną.

Bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Inicjatywa Stolno za zaproszenie i możliwość wspólnego celebrowania tego wydarzenia.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO