Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W dniu 25.08.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu miejsce miało spotkanie z zaproszonym gościem - sędzią Anną Marią Wesołowską. Pani sędzia przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla 4 grup odbiorców. W pierwszym bloku udział wzięli zaproszeni goście tj. przedstawiciele lokalnych władz, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele oświaty oraz służby zdrowia jak i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. W kolejnych warsztatach uczestniczyły młodsze dzieci, następnie młodzież. Ostatni blok przeprowadzony został dla rodziców i opiekunów na co dzień zajmujących się wychowaniem dzieci. Pani sędzia dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym i spostrzeżeniami ze spotkań z dziećmi i młodzieżą przeprowadziła kompleksowe warsztaty profilaktyczne, które mają zapobiegać podejmowaniu przez dzieci zachowań ryzykownych. Była to profilaktyka w obszarze zachowań agresywnych, nieakceptowanych oraz profilaktyka w zakresie sięgania po substancje psychoaktywne (narkotyki, papierosy, e-papierosy, inne substancje psychoaktywne). Zaproszony gość zapoznał uczestników spotkań z innowacyjnymi działaniami w obszarze profilaktyki, których wdrożenie w życie przyczynić ma się do dobrej zmiany i bezpieczniejszego funkcjonowania rodzin.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO