WYJAZD DO OPERY

Dnia 03.12.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd na balet pt. ,,Dziadek do orzechów” kompozytora Piotra Czajkowskiego w Opera Nova w Bydgoszcz. W wyjeździe brali udział uczestnicy projektów socjalnych ,,Wake-up Katarzyno”, ,,Papierowy dom” oraz ,,Każdy jest wyjątkowy”. Obejrzeli oni Najsłynniejsze przedstawienie zimowe, znane zarówno dzieciom jak i dorosłym na całym świecie.

Prowadzona aktywizacja umożliwiała osobom niepełnosprawnym, starszym, bardzo często samotnym, czy zmagającym się z  wykluczeniem społecznym uczestnictwo w świecie kultury.  Wyjazd na balet był swoistym kontaktem ze sztuką, związanym z wzmacnianiem poczucia wrażliwości na piękno, przyczynił się także do przeciwdziałania procesowi marginalizacji. Wyjazd sprzyjał również integracji różnych grup społecznych, zawiązywaniu znajomości, ukazywał alternatywną formę spędzania czasu. W/w aktywizacja wpisywała się w cele strategiczne Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

 Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO