WYCIECZKA DO CENTRUM NOWOCZESNOŚCI W TORUNIU

W dnia 02.02.2022r. miejsce miała wycieczka autokarowa do Centrum Nowoczesności w Toruniu – Młyn Wiedzy. Wzięły w niej udział dzieci z rodzin, będących uczestnikami  projektu socjalnego pt. ,,Ada Uczy i Rozwija”. Projekt kierowany jest do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.  Łącznie w wycieczce wraz z opiekunami udział wzięło 25 osób.  Czas spędzony w Centrum Nowoczesności był swoistym spotkaniem z nauką, czy techniką.  Zwiedzanie interaktywnych wystaw dało dzieciom wiele nowych doświadczeń. Z wielkim entuzjazmem oraz zaciekawieniem eksperymentowały. Radość dzieci to dla nas motywacja do przygotowywania kolejnych przedsięwzięć.  Działanie to wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 2022-2024 jak i Gminną Strategią na lata 2016-2026.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO