WSPÓLNY CZAS W BIBLIOTECE 05.04.2022r.

W dnia 05.04.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu zorganizował Zwiedzanie Biblioteki z Warsztatami dla rodzin, będących uczestnikami projektu socjalnego pt. ,,Ada Uczy i Rozwija”. Projekt kierowany jest do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Celem wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej było zapoznanie rodziców jak i dzieci z ofertą biblioteki, mieszczącej się w samym centrum miasta. Dla uczestników przygotowano moc atrakcji, ukazujących bibliotekę jako przyjazną dzieciom, uczniom, rodzinom. Oprócz tego uczestnicy mieli możliwość założenia karty czytelniczej. Celem rodzinnych zajęć było kreatywne spędzenie czasu z najbliższymi.  Czas w bibliotece dał dzieciom wiele nowych doświadczeń. Z wielkim entuzjazmem oraz zaciekawieniem spędziły czas w bibliotece. Radość dzieci to dla nas motywacja do przygotowywania kolejnych przedsięwzięć.

Działanie to wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 2022-2024 jak i Gminną Strategią na lata 2016-2026.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO