WYJAZD DO WIOSKI GINĄCYCH ZAWODÓW

Dnia 07.04.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wycieczkę do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie. W wyjeździe udział wzięli uczestnicy projektu socjalnego pt. ,,Żyję, Czuję, Oddycham Bez Lęku i Strachu” oraz dzięki wsparciu Urzędu Miasta Świecie - matki z dziećmi, przebywające na terenie Gminy Świecie w związku z  wybuchem wojny na Ukrainie. Dzieci wraz z opiekunami udali się w urokliwe sąsiedztwo Zalewu Koronowskiego do drewnianego skansenu. Dzieci spotkały tu wielu rzemieślników przy ich codziennej pracy. Wizyta w skansenie było to także spotkanie z tradycjami dawnej polskiej wsi jak i wiosenne warsztaty, na które najmłodsi oczekiwali najbardziej.  Dla komfortu rodzin z Ukrainy w wycieczce wziął udział również tłumacz. Uczestnictwo w warsztatach jak i zwiedzanie skansenu sprzyjały rozwojowi kreatywności, twórczości dzieci. Były obszarem alternatywnego spędzania czasu dla tych najmłodszych.  Wycieczka stanowiła przestrzeń do integracji społecznej.  Działanie w/w wpisuje się w Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Świecie na lata 2022-2024 jak i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 2020-2025.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO