Spotkanie dla rodziców w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dnia 24.05.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie dla uczestników projektu socjalnego ,,Ada uczy i rozwija”. W spotkaniu brali udział psycholog oraz asystenci rodziny, którzy rozmawiali z rodzicami nt. zdrowia psychicznego dzieci jak i rodziców. Uwrażliwiano na to, jak istotne jest dbanie o zdrowie psychiczne dziecka na każdym etapie jego rozwoju, a rola rodziców w tym zadaniu – jest nie do przecenienia. Analizowano z rodzicami, co mogą robić sami, żeby wspierać dziecko od pierwszych chwil życia, przez dzieciństwo oraz w okresie adolescencji. Podczas spotkania podjęto również kwestię tego, jaką pomoc oferuje system opieki zdrowotnej, czy szkoła. Podkreślano, iż specjaliści ochrony zdrowia psychicznego starają się zrozumieć przyczyny trudności oraz postawić diagnozę. Dzięki temu mogą dobrać najlepsze leczenie. Prowadzący wskazali na istotną rolę możliwości korzystania ze wsparcia psychologa, psychiatry, czy psychoterapeuty. Wyjaśniono uczestnikom, co łączy, a co wyróżnia poszczególnych w/w specjalistów.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.  

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO