OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – WSPIERA, ŁĄCZY I ROZWIJA SPOTKANIE INTEGRACYJNE W DNIU 06.06.2022r.

Dnia 06.06.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektów socjalnych pt. ,,Ja jestem, Ty jesteś, My jesteśmy Tacy Sami”, ,,Żyję, Czuje Oddycham Bez Lęku i Strachu” oraz ,,Ada Uczy i Rozwija” zorganizował Piknik Integracyjny pod hasłem ,,Ośrodek Pomocy Społecznej – Wspiera, Łączy i Rozwija”. Podczas pikniku dzieci, ich rodzice jak i osoby starsze, często doświadczające poczucia osamotnienia, zmagające się z niepełnosprawnością, czy chorobami mogły celebrować wspólny czas, korzystając z wielu atrakcji. Dla uczestników przygotowano wspólne zabawy przy muzyce. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem brali udział w konkurencjach tj. taniec na gazecie czy z balonem oraz przeciąganie liny. Nie było końca wspólnym tańcom i rozmowom. Dzieci z wielką radością jadły watę cukrową. Dla wszystkich uczestników przygotowano słodkie przekąski jak i ciepły posiłek.

Piknik był również przestrzenią do nagrodzenia laureatów konkursów zorganozwanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pt. ,,Ja za 20 lat – list do siebie” oraz ,,Wyspa Marzeń - Akceptacja Bez Przemocy”. Ponadto uczestnicy Pikniku informowani byli przez pracowników  nt. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, czy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Otrzymali również ulotki z cennymi informacjami i numerami telefonów. Piknik upłynął również pod hasłem promocji Rodzin Wspierajacych oraz Ośrodków Preadopcyjnych.   Celem spotkania była wzajemna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie służyć miało również przeciwdziałaniu marginalizacji ze względu na wiek, stan zdrowia, czy środowisko z jakiego pochodzą uczestnicy. Przygotowując piknik, organizatorom przyświecało jedno przesłanie - ,,Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi”.  Dla uczestników  przygotowano wiele atrakcji, służących wzajemnemu poznaniu, rozmowie, przyjemnemu spędzeniu czasu na łonie natury.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO