WYJŚCIE DO MUZEUM POŻARNICTWA ZIEMI ŚWIECKIEJ

W dniu 04.11.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu dla uczestników projektu socjalnego ,,Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” zorganizował zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej. Muzeum Pożarnictwa w Świeciu prowadzone jest przez OSP w Świeciu.  Gromadzi ono, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej  i miasta. W muzeum znajdują się ekspozycje stałe.

Czas spędzony w muzeum był dla beneficjentów spotkaniem z przeszłością, historią. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć: sikawki różnych typów z XIX i XX wieku, sprzęt alarmowy (syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy), ręcznie wyszywane sztandary jednostki straży pożarnej w Świeciu, sprzęt oświetleniowy, armaturę wodną.  Integralną częścią Muzeum jest Dział Historii Miasta Świecie, który prezentuje  w swojej ekspozycji  wielowiekowe dzieje Świecia. Gromadzi, cieszące się zainteresowaniem, stare pocztówki oraz fotografie.

Przedsięwzięcie, oprócz nadrzędnego celu, którym była aktywizacja społeczna osób w okresie inwolucji starczej, z niepełnosprawnościami, niosło w sobie cel edukacyjny, dot. poszerzania wiedzy ogólnej dotyczącej Świecia i okolic oraz dostarczało wiedzę dotyczącą historii pożarnictwa. Czas, którzy uczestnicy spędzili wspólnie sprzyjał zacieśnianiu pozytywnej relacji koleżeńskiej między nimi, ciekawemu i produktywnemu spędzeniu czasu poza domem. Działanie przyczynia się do zwiększenia udziału osób starszych w odbiorze kultury w Świeciu, zapobiega wykluczeniu społecznemu.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO