Opieka 75+ edycja 2023

 

Opieka 75+ edycja 2023

 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o zaakceptowaniu programu Opieka 75+ na rok 2023. Z dofinansowania dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, mogą skorzystać gminy liczące do 60 tys. mieszkańców.

Celem w/w programu

jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

W ramach programu adresaci mogą uzyskać dofinansowanie do 60% przewidywanych kosztów realizacji ich zadania własnego o charakterze obowiązkowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej, w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w programie.

Uzyskane dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 

1. Dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023.

2. Dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe).

3. Dofinansowanie w 2023 r. do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Z treścią programu Opieka 75+ na rok 2023 można zapoznać się TUTAJ.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2023

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO