Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.6.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DO.271.6.2023
pn. „Świadczenie usług wyżywienia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy przy 
ul. Królowej Bony 2 w Świeciu”.
 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, Profil nabywcy: 
https://platformazakupowa.pl/pn/ops_swiecie w zakładce postępowania.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO