Spotkanie organizacyjne - Specjalistyczne spotkanie z psychologiem

Spotkanie organizacyjne

Specjalistyczne spotkanie z psychologiem

 

Dnia 30.01.2024r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował pierwsze spotkanie dla uczestników projektu socjalnego ,,Razem dla Rodzin”. Część spotkania poświęcono sprawom organizacyjnym dot. zaplanowanych działań. Omówiono plany na najbliższy rok. Celem projektu jest nabycie przez rodziców wiedzy z zakresu opiekuńczo-wychowawczego od specjalistów tj. terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, pedagog, kurator, ratownik medyczny. Zajęcia służą także integracji społecznej w atrakcyjnej formie zajęć o charakterze rękodzielniczym, czy rekreacyjnym.

Kolejna część spotkania poświęcona została specjalistycznym zajęciom z psychologiem. Dotyczyły one cech dobrego rodzica. Zajęcia wprowadzały do cyklu spotkań. Uwrażliwiały na osobiste przekonania rodziców co do ich roli względem dzieci oraz uwrażliwiały na dostrzeganie perspektywy dziecka i jego indywidualnych potrzeb. W czasie spotkania miejsce miało teoretyczne wprowadzenie, warsztat dla uczestników, pogadanka i czas na refleksje. Dla rodziców przygotowano napoje oraz słodki bufet.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO