Ogłoszenia

EFS- RPO W K-P 2014-2020 ,,Usługi społeczne- dla każdego!"

img

 

Gmina Świecie otrzymała dofinansowanie projektu pn. "Usługi społeczne- dla każdego!"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO