Aktualności

Wyjazd do Opery Nova

W dniu 08.10.2021 r. osoby przebywające w  Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu wraz z opiekunami udali do się do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl ,,Baron Cygański''. Wyjazd odbył się w ramach projektu  socjalnego ,,Papierowy Dom'', który skierowany jest do osób bezdomnych. Celem wycieczki było umożliwienie osobom bezdomnym dostępu do dóbr kultury, który często ze względu na trudną sytuację życiową i stygmatyzację osób bezdomnych bywa znacząco ograniczony.

Piknik integracyjny w Kozłowie

Dnia 08.10.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował piknik integracyjny związany z zakończeniem lata w Kozłowie. Piknik przygotowano dla uczestników projektów socjalnych na 2021r. tj. ,,Wake up – Katarzyno”, ,,Papierowy dom”, ,,Wybierz właściwą drogę”, ,,Każdy jest wyjątkowy”. Celem spotkania była wzajemna integracja osób w wieku inwolucji starczej, osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, czy osób z rodzin dotkniętych przemocą.

Podziękowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pragnie przekazać podziękowania za zaangażowanie i wsparcie w organizacji spotkania "Bezpieczny Senior" dla Seniorów OPS dla:

- pana Zdzisława Lintowicza z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków;

- Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu;

- Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Serdecznie dziękujemy!

Spotkanie "Bezpieczny Senior"

Dnia 23.09.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował spotkanie pod hasłem ,,Bezpieczny Senior”. W spotkaniu wzięli udział członkowie projektu socjalnego kierowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych pt. ,,Wake-up Katarzyno”. Bezpieczeństwo jest potrzebą każdego człowieka. Zdarza się jednak, iż uczciwość, czy ufność, zwłaszcza osób w wieku inwolucji starczej, są wykorzystywane. Stąd potrzeba zorganizowania przedsięwzięcia dot. ochrony bezpieczeństwa, jak i poznania sposobów radzenia sobie z nieuczciwością i zagrożeniami w domu, czy na ulicy.

Mieszkania Chronione Treningowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje o mozliwości objęcia wsparciem w Kompleksie Mieszkań Chronionych Treningowych w Nowem następujących grup społecznych:

- osób, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają pieczę zastępczą;

- pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami do 60 roku życia.

Wsparcie powyższe stanowi nowoczesne rozwiązanie mieszkaniowe, realizowane na zlecenie Powiatu Świeckiego przez Fundację Aktywizacji i Integracji, mającej swą siedzibę w Gminie Nowe.

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady?

Informujemy, że na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Śweciu przy ul. Sądowej 18 istnieje możliwość skorzystania z porad i konsultacji specjalistów:

- prawnika - poniedziałki i czwartki w godz. 15.30 do 18.30 (z wyjątkiem ostatniego czwartku września);

- psychologa - poniedziałki w godz. 15.00 do 16.00;

- terapeuty ds. uzależnień - drugie środy miesiąca w godz. 13.30 do 15.30.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W dniu 25.08.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu miejsce miało spotkanie z zaproszonym gościem - sędzią Anną Marią Wesołowską. Pani sędzia przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla 4 grup odbiorców. W pierwszym bloku udział wzięli zaproszeni goście tj. przedstawiciele lokalnych władz, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele oświaty oraz służby zdrowia jak i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. W kolejnych warsztatach uczestniczyły młodsze dzieci, następnie młodzież.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO