Aktualności

UWAGA!

Od dnia 30.03.2021 wnioski będą przyjmowane przez pracowników Ośrodka
wyłącznie w godzinach 9.00 – 13.00.

W związku z pandemią COVID prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami OPS
wyłącznie w nagłych wypadkach oraz o zachowanie reżimu sanitarnego.

W pozostałych przypadkach prosimy o pozostawianie korespondencji w skrzynce pocztowej umieszczonej przy bocznym wejściu do budynku OPS.

Uwaga!

Informujemy, że rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczy również dzieci pracowników OPS:

,,Głęboko ukryte zasoby tkwią we mnie - jestem wyjątkowy” - rozdanie nagród!

W dniu 23.03.2021r. wręczone zostały nagrody laureatom konkursu  literacko recytatorskiego ,,Głęboko ukryte zasoby tkwią we mnie-jestem wyjątkowy” organizowanego przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu socjalnego ,,Akademia Ady-dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”. Każde z nagrodzonych dzieci otrzymało dyplom, nagrodę rzeczową jak i słodkości.

Konkurs miał na celu:

Świętujemy urodziny

,,Dla takich chwil warto żyć!” – takimi słowami podsumować można spotkanie z animatorem uśmiechu, które zorganizowaliśmy dla dzieci z rodzin objętych asystenturą w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu. W dniu 18.03.2021r. w ramach prowadzonego w naszym Ośrodku projektu socjalnego ,,Akademia Ady – dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida” zorganizowane zostało symboliczne przyjęcie urodzinowe dla wszystkich dzieci.

Rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poszukuje rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji, przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Dodatkowe szczepienia przeciw COVID-19 - "grupa zero"

Wojewoda Kujawsko-Pomorski informuje o możliwości zgłaszania się na szczepienia przeciw COVID-19 osób z "grupy zero", które wcześniej nie zdecydowały się lub nie zdążyły dokonać tego w wyznaczonym terminie, a aktualnie chciałyby poddać się szczepieniu. Zgłoszenia dokonać należy w punktach do tego wyznaczonych, w możliwie najbliższym terminie. Rejestracji dokonuje się zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień.

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

WHO Ostrzega: Odczuwasz smutek? Porozmawiaj z kimś!

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO