Aktualności

Akademia Ady

Dnia 07.10.2020 miało miejsce kolejne spotkanie w ramach prowadzonej w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej Akademii Ady. Skierowane ono zostało do rodziców, a tematem przewodnim była komunikacja w rodzinie, Podjęto wpsólna pracę, opartą o wymianę doświadczeń i wiedzy, nad znaczeniem i rolą prawidłowej pozytywnej komunikacji w rodzinach. Uwrażliwiono rodziców na to jak istotne jest chwalenie dzieci oraz przedstawiono i przećwiczono jak w prawidłowy sposób to robić.

Akademia Ady

W dniu 30.09.2020r. miejsce miało spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla rodziców, a poświęcone zostało uwrażliwieniu ich na problem nadmiernego korzystania przez dzieci, już te najmłodsze, z mediów elektronicznych i Internetu. Współczesne dzieci stają się, niezależnie od własnej woli, dziećmi wirtualnego świata, dlatego podczas spotkania psycholog przedstawił specyfikę problemu, przyjrzano się przyczynom oraz skutkom długotrwałego korzystania z mediów elektronicznych.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Przemocy mówię - nie"

16 września 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Przemocy mówię NIE”. Konkurs był organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świeciu.

Akademia Ady

Dnia 10.09.2020r. w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie dla Rodziców. Miało ono charakter edukacyjno – warsztatowy, a poświęcone było pogłębionej refleksji nad tym, czy każdy może być Dobrym Rodzicem. Wspólnie z uczestnikami poszukiwano odpowiedzi na ważne pytania tj. "Jakie cechy ma dobry rodzic?”, "Jak on się zachowuje?”, "Kim jest dobry rodzic”, "Czego w relacji z rodzicem oczekuje dziecko, a czego opiekun?”, "W jaki sposób dziecko komunikować może własne potrzeby?''. By uczestnikom umilić spotkanie przygotowano dla nich poczęstunek oraz napoje.

Wyjazd do Muzeum Stutthof w Sztutowie

Dnia 08.09.2020 r. uczestnicy projektu socjalnego "Delikatni jak motyle" oraz osoby niepełnosprawne wzięli udział w grupowym wyjeździe do Muzeum Stutthof w Sztutowie. Uczestnicy mieli okazję zwiedziź obóz koncentracyjny Stutthof, połozony nieopodal Gdańska, który był najdłużej działającym nazistowiskim obozem śmierci na terenie Polski. Powstał już 2 września 1939 roku. W pierwszej kolejności przewieziono tu osoby, które zagrażały opanowaniu przez III Rzeszę Pomorza Gdańskiego. Byli tu głównie Polacy, Żydzi, a także osoby chore psychiocznie.

Wycieczka do Mega Parku

W dniu 27 sierpnia 2020 miała miejsce wycieczka do Mega Parku w Grudziądzu. Wzięli w niej udział uczestnicy prowadzonego przez nasz Ośrodek projektu "Akademia Ady", kierowanego do rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.
Łącznie w wycieczce wraz z rodzicami i opiekunami udział wzięło 75 osób. Czas spędzony w Mega Parku to swoiste uczczenie kończącego się okresu wakacji. Był to również czas, który rodzice mogli wspólnie ze swoimi dziećmi spędzić aktywnie na zabawie.

Akademia ADY

W naszym Ośrodku w dniach 14.08.2020r. oraz 21.08.2020 odbyły się zajęcia kierowane do rodziców  i dzieci w ramach ,,Akademii Ady”.
Był to czas wspólnej integracji na wesoło oraz czas zabaw i gier grupowych, który sprzyjał wzmacnianiu pozytywnej relacji rodzica z dzieckiem.
W czasie zajęć rodzice oraz ich dzieci tworzyli także dzieła sztuki tj. obraz rodziny czy prace z masy solnej. Dla wszystkich czekał przygotowany poczęstunek: lody, owoce, pączki czy napoje.
W czasie spotkania nie zabrakło rodzinnej współpracy i Waszych Uśmiechów Nasi Drodzy.

Strony

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO